scooter-footbrake.png

Säkerhet

scooter-footing.png

Vart man kör

  • Värna om fotgängare. Ingen åkning på trottoaren om inte lokala lagar godkänner -det utsätter de i vårat samhälle som vill gå fritt på gatorna. Vi är alla tillsammans i detta, så låt oss vara bra medmänniskor och respektera andra.

  • Kör på cykelbanor eller nära den högra trottoarkanten, om inte lokala lagar säger något annat.

scooter-handbrake.png